Audiokymi toimitti Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen uudisrakennuksen äänentoistojärjestelmän

Kouvola_aanentoistojarjstelma